Ivan a Michal Kříž by

by 19. 2. 2024

Podzimní výstavy v Blansku patřily především kresbě a silným tématům. Ohraničení časovosti již v názvu výstavy Michala Kříže předesílá další hranice, které jsou postupně vytyčeny. Kresba tužkou či, jak je v kurátorském textu předesíláno, verzatilkou je situována na formát A4. Ve střídmém výběru formátu pokračuje i umírněná geometrická instalace, která pracuje s obdélníkovým formátem. Tato umírněnost nechává vyznít karikaturní komentář Kříže ke všedním tématům, která ve své současné tvorbě prezentuje. Takto naformátovaný prostor i čas je v dlouhodobém měřítku zachycen na instagramovém profilu autora @michal_kriz99. Ten je jeho tvorbou doslova protkán a obdélníkový formát je zde zarytě opakován. Výstava v Blansku se tak zdá být sekundární možností sebeprezentace v off-line prostředí. Tematicky groteskní poloha autora je ovšem podepřena silnou gescí, jednoduchostí a sebevědomou prezentací.

Oproti tomu se v hlavních prostorách galerie Ivan Kříž takto malým formátem A4 nenechal omezit. Do své tvorby včlenil nejen působivé náměty, ale i architekturu galerie. Jako by zde umístěná nika čekala jen na to, až ji Kříž svojí kresebnou instalací osídlí. Mohutné nosné sloupy byly odlehčeny velkoformátovými kresbami. Nechybělo ani zastoupení typických kovových objektů a monochromatických reliéfů. Vystaven byl průřez tvorbou Ivana Kříže od konce šedesátých let až po současnost. Kurátoři Jana Písaříková a Roman A. Muselík zvolili k vystavení nejnovější tvorby autora především díla kovového charakteru. Jak název výstavy napovídá, měli k výběru mnoho možností, které Ivan Kříž svojí činorodou tvorbou nabízí, a to nejen samotným množstvím děl, ale i zpracovaných témat. Ve výsledku se podařilo udržet monochromní instalaci, která nesla hrdé poselství, bez zbytečností. Čímž se oba výstavní celky navzájem podpořily.

More stories by

Viktorie Chomaničová