FOTOGRAF FESTIVAL: JIŘÍ THÝN by

by 11. 12. 2012

Tvorba Jiřího Thýna v posledních letech získala velice vyhraněnou podobu, spojenou s až obsesivní posedlostí fotografickým procesem. Většina jeho prací z poslední doby přitom operovala v „neutrálním“ bílém galerijním prostoru. Realizace v rámci festivalu časopisu Fotograf nazvaná Mimo formát zapůsobila v tomto ohledu v jeho oeuvre svěžím dojmem. Tropický skleník pražské univerzitní botanické zahrady je pozoruhodným místem. Nabízí na jednu stranu přírodní prostředí, chápané tradičně v opozici ke světu umění. Na druhou stranu se ale jedná o prostor, který je svou nepřirozenou sestavou fauny a flóry z několika kontinentů a architektonickým řešením odvozeným z tradice devatenáctého století spíše velice bizarním estetizovaným prostředím, jež by jistě mohlo být i cílem zajímavé post-koloniálně orientované kritiky. Jiří Thýn v této malé džungli efektně umístil na stojanu stojící lightbox, který je odhalitelný jen v průhledech z určitých pozic. Ten prezentoval pro Thýnovu tvorbu příznačný snímek abstraktních barevných pruhů. Tato kompozice nabízí svými geometrickými formami divoký kontrast vůči okolnímu organickému prostředí. Současně však její ostrá a vyzývavá barevnost jako by naznačovala přítomnost podobně barevného papouška.

Současné umění dnes často při svých projevech mimo galerijní prostředí počítá se zásahem nečekanosti či vychýlením běžné zkušenosti. Thýnova realizace však ukazuje odlišnou strategii. V klasickém modernistickém smyslu autonomní, čistě estetický objekt byl přenesen do mnohem spektakulárnějšího a exotičtějšího prostředí, než je on sám. Jeho atraktivita díky tomu vzrůstá, a posouvá tak vjem z celého prostředí skleníku do jiné polohy. V tomto smyslu také došlo v Thýnově realizaci k naplnění tématu zmíněného festivalu, když samotná forma snímku zde byla použita jako jakési odklonění celého okolního prostředí skleníku k podobě „přivlastněné“ instalace.

JIŘÍ THÝN, Bez názvu z cyklu: Základní studie nenarativní fotografie,2011, instalace, lightbox, barevná fotografie 100 × 70 cm, foto: archiv autora. Courtesy hunt kastner artworks.

Viktor Čech

More stories by

Viktor Čech