FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

Umělcovo doupě by

Tušově sytá temnota, zvuk kapek nepravidelně dopadajících na podlahu. Prostor, který tušíme jen z ozvěn kapání a vlastních kroků. Těžké…

Read More

Viskozita současné tělesnosti by

Současné tělo je navzdory všemu dosaženému vědeckému poznání pro většinu z nás v našem každodenním životě enigma. Přestože nám řada dnešních posthumanistických myslitelů předkládá vize…

Read More

Milan Mazúr by

Vědění přichází jen jako záblesky, text je hrom doznívající k nám až mnohem později. To si o našem vnímání světa obrazů, a…

Read More