FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

Lawrence Lek: Ghostwriter by

Pro umění posledního desetiletí se často současnost stává jen jakýmsi spekulativním uzlem mezi minulostí a budoucností, v němž umělec hraje…

Read More

Umělcovo doupě by

Tušově sytá temnota, zvuk kapek nepravidelně dopadajících na podlahu. Prostor, který tušíme jen z ozvěn kapání a vlastních kroků. Těžké…

Read More

Viskozita současné tělesnosti by

Současné tělo je navzdory všemu dosaženému vědeckému poznání pro většinu z nás v našem každodenním životě enigma. Přestože nám řada dnešních posthumanistických myslitelů předkládá vize…

Read More

Milan Mazúr by

Vědění přichází jen jako záblesky, text je hrom doznívající k nám až mnohem později. To si o našem vnímání světa obrazů, a…

Read More

Jiří Valoch Merde by

Dědictví tvůrčích osobností 60. let spojených s tvorbou konceptualismu je již od neokonceptualistického návratu v devadesátých letech předmětem zájmu nejen…

Read More

Katalogizace slepých míst by

Slepá skrvna, Galerie NTK, Praha Naše přeurbanizovaná středoevropská krajina v posledních desetiletích prochází radikální změnou. Před několik lety tuto její…

Read More

Images for Images by

Images for Images Galerie středočeského kraje Kutná hora Tvorba kyjovského solitéra Miroslava Tichého se stala v kontextu českého umění posledních…

Read More

PAVLA SCERANKOVÁ by

Pavla Sceranková ve své dosavadní tvorbě zaujala svojí „aktivní plastikou“, v níž je dynamizována recepce post-sochařského objektu. Na tomto poli…

Read More